wz


KLUB PŘÁTEL OKRASNÉHO PTACTVA
V PODIVÍNĚ
HISTORIE KLUBU


Chovatelství má v našem městě dlouholetou tradici. Mezi chovanými zvířaty se vedle koní, králíků, slepic a holubů, začali postupně objevovat i exotičtí ptáci.

Místní spolek „exotářů“ v Podivíně působil zpočátku jako součást místní organizace chovatelů drůbeže, králíků a holubů. Po neshodách mezi chovateli při okresní výstavě zvířectva se „ptáčkaři“ rozhodli osamostatnit. Ještě téhož roku, v listopadu 1975, byla založena samostatná organizace exotářů pod hlavičkou Českého svazu chovatelů. Organizace dostala název Exoti Podivín. Měla 15 zakládajících členů a do jejího čela byl zvolen pan Bohuslav Judex. V roce 1995 organizace vystoupila z Českého svazu chovatelů a osamostatnila se. Od této chvíle působí pod názvem Klub přátel okrasného ptactva v Podivíně.

Klub pořádá během roku různé tematické zájezdy na výstavy, burzy či do zoologických zahrad.

Vrcholem sezony je každoročně pořádaná místní výstava okrasného ptactva. V roce 2007 proběhla již 30. v pořadí. Během let se konaly výstavy v kinosále Besedního domu, v Lidovém domě, městské sportovní hale a ve výkupně na Knnorovem. V posledních letech se výstavy pořádají na místní myslivecké chatě. Výstava trvá tři dny.

První den bývá věnován především školní a předškolní mládeži, která má po celou dobu akce vstup zdarma. Výstavu navštíví nespočet školních tříd. V případě dotazů bývá dětem podán odborný výklad o chovu okrasného ptactva a ochrany přírody vůbec. Součástí výstavy bývá také občerstvení a bohatá tombola.

Každoročně bývá vystaveno široké spektrum okrasného ptactva. V našich chovech je možné spatřit více než 40 druhů exotů a papoušků ze všech koutů světa. Veškeré vybavení a zařízení pro konání výstav si vyrábí klub svépomocí. 26.2.2008 byl organizaci schválen Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, který je nezbytný pro pořádání výstav.

U příležitosti 20.výročí založení organizace se výstava konala jako Memoriál Rudolfa Mildnera, který stál u jejího zrodu. V roce 2007 proběhla již 30.výstava v pořadí.

V roce 2005 měl náš klub 37 členů. Ze své dlouholeté funkce předsedy odstoupil ze zdravotních důvodů pan Bohuslav Judex. Jeho nástupcem byl zvolen stávající předseda pan ing. Jan Latín. Byl také sestaven 9ti členný výbor. V současné době má klub 25 členů.